tietosuojaseloste

Nanosuojaus 1.2.2021

— Yleistä

Nanosuojaus on sitoutunut suojaamaan asiakkaittensa yksityisyyttä. Kukin työntekijämme näkee asiakastietoja vain niiltä osin, kuin se on tarpeen työtehtävien suorittamiseksi. Koulutamme jokaisen työntekijän asiakastietojen turvalliseen käyttöön.

Tällä tietosuojaselosteella tiedotamme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Käyttämällä Nanosuojauksen palveluita asiakas hyväksyy tämän tietosuojaselosteen ehdot.

— Rekisterinpitäjä

Malfix Oy (Y-tunnus 3122112-1)
Luhtikyläntie 163
16300 Orimattila
Puhelin: 0400 995 980

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: myynti(at)nanosuojaus.fi.

— Rekisterin tarkoitus

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamiseksi, markkinoinnin parantamiseksi ja asiakaspalvelun laadun kehittämiseksi. Tavoitteena on mielekkään asiakaskokemuksen tarjoaminen. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välisemme sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet, kuten kuittien säilyttäminen sähköisessä tositearkistossa.

Keräämme tietoja myös markkinointia varten. Tällöin henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan suostumus, ja tältä osin asiakkaalla on mahdollisuus halutessaan vaikuttaa omien tietojensa käsittelyyn. Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista, ja halutessasi pyytää markkinointiviestinnän lopettamista.

Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

— Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, mahdollinen yritys tai organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta esimerkiksi www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Kaikki henkilötiedot on suojattu, jotta niihin ei päästä asiattomasti käsiksi.

Säilytämme asiakastietoja vain tarvittavan ajan tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Joitakin tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin, kuin se on välttämätöntä lainsäädännön asettamien velvoitteiden täyttämiseksi. Näitä ovat kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttaminen ja toteuttamisen osoittaminen.

— Henkilötietojasi vastaanottavat:

 •  yrityksemme ja sen työntekijät
 • sidosyrityksen työntekijät tarvittavilta osin
 • maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun
 • tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme
 • tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille.

— Sinulla on seuraavat oikeudet:

 • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
 • oikeus tietyin edellytyksin vastustaa käsittelyä
 • oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
 • jos tietojesi käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle

Huomioithan, että joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa. Tämä pätee silloin, jos lainsäädäntö vaatii säilyttämään osan henkilöä koskevasta tiedosta.